Sposób odmawiania różańca

Różaniec rozpoczyna się od przeżegnania się znakiem Krzyża oraz odmówieniem modlitw wstępnych

zgodnie z Consueverunt Romani Pontifices św. Piusa V z 1569 i Rosarium Virginis Mariae bł. Jana Pawła II z 2002:

    albo A: 1 Wierzę i 3 Zdrowaś.

    albo B: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu

Następnie zapowiada się daną tajemnicę oraz przystępuje do odmawiania poszczególnych dekad (dziesiątków), przechodząc do głównej części koronki, składającej się z 5+50 paciorków lub, gdy koronka jest przeznaczona do odmawiania całego Różańca, z 20+200. Każda część dzieli się na pięć tajemnic, kontemplowaniu których odpowiada 1+10 paciorków. Rozpoczynając rozważanie tajemnicy należy:

1) podać jej nazwę,

2) odmówić Ojcze nasz,

3) powtórzyć 10 razy Zdrowaś,

4) wypowiedzieć Chwała Ojcu na cześć Trójcy Świętej. Celem modlitwy różańcowej jest rozważanie wydarzeń (tajemnic) z życia, działalności, męki i chwały Jezusa i Maryi, połączone z powtarzaniem określonych modlitw.

Opcjonalnie na zakończenie każdej tajemnicy, po Chwała Ojcu, można dodać jedną z następujących modlitw:

    albo A: Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciela i przyjmij w godzinę śmierci (antyfona z Oficjum Małego Błogosławionej Dziewicy Maryi (Officium Parvum Beatae Virginis Mariae).
    albo B: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia (modlitwa fatimska).


Na zakończenie jednej części lub całego Różańca, zgodnie z Listem apostolskim Rosarium Virginis Mariae bł. Jana Pawła II, odmawia się:

    albo A: antyfona Witaj Królowo (Salve Regina).
    albo B: Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny.

Na sam koniec odmawia się w intencjach Ojca Św.: 1 Ojcze nasz i 1 Zdrowaś, celem zyskania odpustów nadanych przez Kościół.

Tajemnice różańca

 

Tajemnice radosne

(odmawiane w poniedziałki i soboty)

 

 1.     Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2.     Nawiedzenie św. Elżbiety
 3.     Narodzenie Pana Jezusa
 4.     Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
 5.     Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni


Tajemnice światła

(odmawiane w czwartki). Tajemnice te zostały zaprezentowane przez bł. Jana Pawła II 16 października 2002.

 1.     Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2.     Cud w Kanie Galilejskiej
 3.     Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4.     Przemienienie na górze Tabor
 1.     Ustanowienie Eucharystii


Tajemnice bolesne

(odmawiane we wtorki i piątki)

 1.     Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2.     Biczowanie Pana Jezusa
 3.     Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4.     Droga Krzyżowa Pana Jezusa
 5.     Ukrzyżowanie Pana Jezusa


Tajemnice chwalebne

(odmawiane w środy i niedziele)

 1.     Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2.     Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3.     Zesłanie Ducha Świętego
 4.     Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5.     Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

Copyright © Parafia Olchowa pw. Matki Bożej Fatimskiej.  Projekt i wykonanie dwnet.eu

stat4u