Otrzyjcie już łzy płaczący


1.Otrzyjcie już łzy płaczący,
żale z serca wyzujcie
Wszyscy w Chrystusa wierzący,
weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie,
jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja

 
2. Darmo kamień wagi wielkiej;
Żydzi na grób wtłoczyli
Darmo dla pewności wszelkiej
zbrojnej straży użyli.
Na nic straż, pieczęć i skała,
nad grobem w Pana się zdała.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja
 
3. Bóg wszechmocny, Bóg natury,
wyższy nad wszystkie twory,
Wstaje z grobu, kruszy mury,
nie zna żadnej zapory.
Zdjęta trwogą straż upada
i prawie sobą nie włada.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja
 
4. Salome i dwie Maryje
w grobie czasu rannego
Słyszały głos: "Pan wasz żyje.
tu tylko odzież Jego.
Idźcie i to wszystko,
coście widziały, uczniom ogłoście".
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja
 
5. Niewiasty te się z nadziei
widzenia Pana cieszą
I zaraz do Galilei
z nowiną słodką śpieszą;
Oznajmują co widziały,
co im mówił Anioł biały.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja
 
6. Do Emaus dwaj uczniowie idący,
smutni srodze,
Zatopieni z Nim w rozmowie,
nie poznali Go w drodze,
A gdy chleb im błogosławił
i zadumanych zostawił
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja
 
7. Także Pan i Magdalenie
żywy widzieć się daje
Która słodkie to widzenie
głośnio wszędzie wyznaje
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja
 
8. Bądźmy przeto zapewnieni,
że choć wszyscy pomrzemy,
z grobu kiedyś obudzeni,
także zmartwychwstaniemy
i potem już bezpiecznie
z Bogiem żyć będziemy wiecznie.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi - Alleluja.
 
9. Że Chrystus spod mocy czarta
plemię dobył Adama
I przez Zbawcę nam otwarta
stoi do nieba brama
Przez którą z otchłań ciemności zawiódł
rzesze do jasności.
Alleluja, alleluja, Niechaj zabrzmi - Alleluja
 
10. Jezu Chryste, dobry Panie,
Ciebie kornie prosimy -
niech przez Twoje zmartwychwstanie,
gdy i my powstaniemy,
z wybranymi Twymi
w niebie wiecznie oglądamy Ciebie.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi - Alleluja.

Copyright © Parafia Olchowa pw. Matki Bożej Fatimskiej.  Projekt i wykonanie dwnet.eu

stat4u