Alleluja! Jezus żyje!

1.
Alleluja! Jezus żyje!
Już Go dłużej grób nie kryje,
w którym trzy dni spoczywał.

2.
Alleluja! Przezwyciężył Jezus czarta.
co nas więził
W tej haniebnej niewoli.

3.
Alleluja! Tryumfuje Prawda,
a fałsz ustępuje
Z ziemi oswobodzonej.

4.
Alleluja! Złość zgromiona,
a niewinność wyniesiona
Odzyskała swe prawa.

5.
Alleluja! Zmartwychwstały,
jest zastawem wiecznej chwały.
Którą krwawo wyjednał.

6.
Alleluja! I my wiemy,
iż z swych grobów powstaniemy
Jak nasz powstał Zbawiciel.

7.
Wdzięcznym sercem Alleluja!
zaśpiewajmy Alleluja,
Zbawcy Zmartwychwstałemu.

 

Copyright © Parafia Olchowa pw. Matki Bożej Fatimskiej.  Projekt i wykonanie dwnet.eu

stat4u