22.12.2019   IV Niedziela Adwentu

 

Iz 7, 10-14 Panna pocznie i porodzi Syna

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!» Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę». Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel».

 

Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 7c i 10b) Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *

świat cały i jego mieszkańcy.

Albowiem on go na morzach osadził *

i utwierdził ponad rzekami.

 

Kto wstąpi na górę Pana, *

kto stanie w Jego świętym miejscu?

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *

którego dusza nie lgnęła do marności.

 

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *

i zapłatę od Boga, swego zbawcy.

Oto pokolenie tych, którzy Go szukają, *

którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

 

Rz 1, 1-7 Chrystus jest potomkiem Dawida i Synem Bożym

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu – pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie z martwych – o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!

 

Aklamacja (Mt 1, 23)

Oto dziewica pocznie i porodzi Syna,

któremu nadadzą imię Emmanuel,

to znaczy Bóg z nami.

 

Mt 1, 18-24 Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

 

Rozważanie:

Bóg w życiu Maryi i Józefa dokonał coś, co budzi niezrozumienie, wiele pytań i niepewność. Ludzka logika nie może poradzić sobie z działaniem, które wymyka się spod kontroli. Bóg zadziałał w taki sposób, że konieczne było zaufanie Mu. Dokonał rzeczy niezwykłej, by wywyższyć ludzi upadłych w grzechu. Józef sam na pewno miałby trudności ze zrozumieniem tego, co się wydarzyło. Bóg posłał do niego anioła, by objawił mu wolę Bożą. Józef był człowiekiem szlachetnym, nie chciał śmierci lub zniesławienia Maryi, nie wiedział, co się wydarzyło, jednak gdy otrzymał znak, był posłuszny Bogu i okazał ogromne zaufanie. Zastanówmy się, jak my reagujemy w sytuacjach, które wymagają zaufania innym, jak często okazujemy zaufanie, a jak często reagujemy buntem. Józef z pewnością przeżywał tę sytuację na sposób emocjonalny, jednak dostał światło od Boga. Jest w naszym życiu ryzyko, że emocje mogą nam zagłuszyć to, co Bóg chce nam powiedzieć. Prośmy Go, byśmy nigdy nie lekceważyli Jego głosu, a jeśli Go usłyszymy, byśmy potrafili odczytać to, co chce nam przekazać, oraz byśmy działali zgodnie z Jego wolą.

 

Copyright © Parafia Olchowa pw. Matki Bożej Fatimskiej.  Projekt i wykonanie dwnet.eu

stat4u