19.05.2019  V Niedziela Wielkanocna

 

Dz 14, 21b-27 Bóg działa przez ludzi

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

 

Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-13 (R.: 1b) Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Pan jest łagodny i miłosierny, *

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich, *

a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *

i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.

Niech mówią o chwale Twojego królestwa *

i niech głoszą Twoją potęgę.

 

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *

i wspaniałość chwały Twojego królestwa.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *

przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

 

Ap 21, 1-5a Bóg otrze wszelką łzę

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».

I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe».

 

Aklamacja (J 13, 34)

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,

tak jak Ja was umiłowałem.

 

J 13, 31-33a. 34-35 Przykazanie nowe daję wam

 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

 

Rozważanie:

Jezus po wyjściu Judasza mówi dość zawiłe słowa o chwale, którą otoczy Go Ojciec. Jest to opis rzeczywistości Trójcy Świętej, w której wszystko jest jednością. Wszystkie trzy Osoby Trójcy Świętej mają tę samą chwałę. Między nimi panuje doskonała miłość, Osoby nawzajem przenikają się, Bóg jest Trójjedyny, pomimo tego, że są trzy Osoby, są jednym Bogiem. W teologii ta rzeczywistość wzajemnego przenikania się i doskonałej jedności Osób nazywa się perychorezą. Z języka greckiego oznacza ona wspólny taniec w kółku. My jesteśmy powołani do takiej jedności i miłości, na wzór Trójcy Świętej. Wyobraźmy sobie tańczącą parę i unoszący się wokół kurz migoczący w świetle lamp. Tym jest nasze powołanie. My, którzy jesteśmy z pyłu ulepieni, zostajemy uniesieni w górę jak ten kurz, by wirować wokół Osób Trójcy Świętej i uczestniczyć w ich radości, jednoczyć się z nią. Tym jest nasze uczestnictwo w sakramentach Kościoła, wchodzenie w tajemnicę Trójcy Świętej. Jest to pozwolenie by nasze życie stało się częścią tego niekończącego się wiru miłości. Trzeba zdecydować, czy chcemy uczestniczyć w nim. Jezus daje przykazanie miłości wzorowanej na Jego miłości, czyli miłości najwyższej, która ma być znakiem rozpoznawczym dla chrześcijan. Nasze życie jest drogą do tej miłości, możliwe, że wśród upadków i błędów, ale jednak drogą, która nie jest pozbawiona celu. Trzeba mieć świadomość, jak wielki jest cel, do którego zmierzamy, by nie rezygnować z niego zbyt łatwo.

 

Copyright © Parafia Olchowa pw. Matki Bożej Fatimskiej.  Projekt i wykonanie dwnet.eu

stat4u