14.01.2018 – II Niedziela Zwykła

 

1 Sm 3, 3b-10. 19 Powołanie Samuela

Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: «Oto jestem». Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Heli odrzekł: «Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać». Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: «Samuelu!» Wstał Samuel i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Odrzekł mu: «Nie wołałem cię, synu mój. Wróć i połóż się spać». Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: «Samuelu!» Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: «Oto jestem, przecież mnie wołałeś». Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha». Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał jak poprzednim razem: «Samuelu, Samuelu!» Samuel odpowiedział: «Mów, bo sługa Twój słucha». Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

 

Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)

Z nadzieją czekałem na Pana, *
a On pochylił się nade mną.
Włożył mi w usta pieśń nową, *
śpiew dla naszego Boga.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu».
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu †
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.

 

1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 Wasze ciała są członkami Chrystusa

Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas również swą mocą wskrzesi. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty! Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!

 

Aklamacja (Por. J 1, 41b. 17b)

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. 
Łaska i prawda przyszły przez Niego.

 

J 1, 35-42 Znaleźliśmy Mesjasza

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

 

Rozważanie:

Jan Chrzciciel wypełniał wolę Bożą, chrzcił ludzi wodą i zapowiadał przyjście Mesjasza. Nie stawiał się w centrum, chociaż miał do tego predyspozycje, ludzie z pewnością przyjęliby go jako Mesjasza. Jego pokora pozwoliła mu rozpoznać Jezusa i umożliwiła jego uczniom pójść za Nim. Uczniowie poszli za Jezusem, a Szymon otrzymał nowe imię: Kefas, Piotr, czyli skała, na której oprze się w przyszłości cały Kościół. Jezus czyni nas potężnymi, jeśli pójdziemy za Nim. Jezus przechodzi każdego dnia obok nas, tak, jak obok miejsca posługi Jana. Od nas zależy, czy pójdziemy za nim, a nasze czyny będą wypływać z decyzji podjętej przez nas, a także czy każdy nasz czyn będzie uzasadniony wyborem przez nas dokonanym. W czym tkwi przyczyna naszych działań? Czy jest zakorzeniona w chęci pójścia za Jezusem, słuchania głosu Boga, tak, jak czynił to Samuel, wstając kilka razy w nocy, słysząc wezwanie? Czy jest w nas chęć pójścia za tym głosem jednocześnie z powzięciem postanowienia ustawicznego kontynuowania każdego dnia od nowa naszego wyboru drogi Jezusa? Czy nie uciszamy w sobie głosu Jana Chrzciciela pod postacią ludzi ukazujących nam Chrystusa? Nasz wybór czyni nas członkami mistycznego Ciała Chrystusa, czyli Kościoła, którymi staliśmy się przez chrzest, a w związku z tym trzeba mieć tą świadomość, że jest w nas godność dzieci Bożych, a nasz wybór niesie ze sobą konsekwencje, żądające autentyczności w każdej chwili naszego życia w rzeczach nawet najprostszych i wydawałoby się nie mających nic wspólnego z podniosłymi faktami zbawczymi. Jezus jest obecny w innych ludziach, tak, jak był obecny w życiu uczniów Jana, który im Go ukazał. Starajmy się, by swoim życiem zawsze innym ukazywać drogę prowadzącą do Jezusa.

 

Copyright © Parafia Olchowa pw. Matki Bożej Fatimskiej.  Projekt i wykonanie dwnet.eu

stat4u